Garantinės sąlygos

BALDŲ LAIKYMAS

•    Baldai turi būti statomi sausose, vėdinamose patalpose (aplinkos temperatūra: nuo 5 iki 35°C, santykinis oro drėgnumas: 45 ÷ 60%). Pasistenkite, kad baldų ilgą laiką neveiktų ypatingai sausos arba drėgnos laikymo sąlygos, kad jos periodiškai nesikeistų, nes dalis baldų gamyboje naudojamų medžiagų reaguoja į aukštos temperatūros poveikį ir drėgmę.  Tokie aplinkos faktoriai gali pakenkti baldų arba jų detalių vientisumui. Nestatykite baldų arti šildymo įrenginių
•    Baldai kurie yra pritaikyti ekstremalioms oro sąlygoms, žymimi specialiu lipduku ir šio baldo naudojimo patalpos sąlygos yra pažymėtos perdavimo priėmimo akte
•    Faneruoti ir natūralaus medžio baldai turi būti apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Saulės spinduliai nublankina veidrodžių, lakuotų/beicuotų medžio paviršius ir išdžiovina odinius apmušalus.

BALDŲ SAVYBĖS

•    Mediena ir oda yra natūralios medžiagos, todėl skirtingų baldų atspalviai gali šiek tiek skirtis. Jei baldai buvo pirkti ne vienu metu, jie gali būti paveikti aplinkos veiksnių, gaminiai gali būti praradę savo pradinę išvaizdą ir atspalvį
•    Dėl vidaus patalpose naudojamų įvairių šildymo sistemų, medinių detalių sujungimo vietose gali atsirasti mikroplyšių. Dėl medienos plėtimosi ir traukimosi bendri baldų matmenys gali būti šiek tiek skirtingi
•    Laminuotos medžių drožlės plokštės baldus neigiamai veikia tiesioginis kontaktas su vandeniu . Svarbiausias dėmesys, prižiūrint iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) pagamintus baldus, turi būti skiriamas plokštės briaunoms (kantui), nes per jas galintis patekti vanduo gali „išpūsti“ ir pačią plokštę. Išpylus vandens ar kito skysčio  jį tereikia greitai nuvalyti. Ilgiau paliktas vanduo gali prasiskverbti per plokštės briaunas į vidų ir deformuoti plokštės paviršių. Laminuotos medžių drožlės plokštė yra degi, todėl reikia saugoti nuo tiesioginės ugnies. Baldų nestatykite per arti židinio, oro kondicionieriaus ventiliacijos angos, nes gali deformuotis medžiaga ar būti pažeista baldų apdaila
•    Rekomenduojame baldų nelaikyti tiesioginiuose saulės spinduliuose. Ilgą laiką šviesai tiesiogiai krintant ant tam tikrų detalių, gali susilpnėti jų chromatinės charakteristikos palyginus su kitomis detalėmis, kurias mažiau veikė šviesa. Keičiant ir/arba papildant kai kuriuos baldų elementus skirtingu laikotarpiu, detalių spalva gali skirtis. Šis spalvos skirtumas, kuris po kurio laiko pasidarys ne toks ryškus, nėra blogos kokybės baldų požymis

BALDŲ VALYMAS

•    Natūralaus medžio baldus valykite minkšta drėgna šluoste. Reikalui esant reikia naudoti įprastines neabrazyvines medinių paviršių priežiūrai skirtas valymo priemones, įpilant jas į vandenį
•    Baldus reikia valyti sausa arba šiek tiek drėgna šluoste, reikalui esant reikia naudoti įprastines neabrazyvines medinių paviršių priežiūrai skirtas valymo priemones, įpilant jas į vandenį
•    Siekiant išvengti vandens pažeidimų ir įsigėrusių dėmių atsiradimo, nešvarumus nuo baldų būtina pašalinti nedelsiant. Labai svarbu baldų paviršių po to iš karto nusausinti sausu audeklu
•    Baldų atnaujinimui reikia naudoti baldų priežiūrai skirtas priemones pagal ant pakuotės nurodytą specialią paskirtį ir vadovaujantis naudojimo taisyklėmis. Jokiu būdu negalima naudoti stiprių valymo priemonių, kurių sudėtyje yra amoniako, alkoholio arba minkštiklių
•    Būtinai reikia pasirūpinti, kad baldai dažnai ir ilgą laiką nekontaktuotų su alkoholiu, kava bei kitomis ryškią spalvą turinčiomis medžiagomis. Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte baldų aštriais daiktais. Garantija neapima mechaninių ir skysčių bei karščio sąlygotų pažeidimų.
•    Minkštiems baldams valyti patartina naudotis atitinkamų registruotų firmų valymo paslaugomis
•    Ypatingai svarbu nepalikti stovinčio vandens baldų sujungimų vietose, šalia baldų apkantavimo ar įmontuotų į baldus įrenginių

BALDŲ NAUDOJIMAS

•    Ant baldų durų, stalčių ir lentynų draudžiama tvirtinti ar kabinti papildomus krūvius. Siekiant išvengti spintų durų vyrių ir stalčių deformacijos, baldų duris ir stalčius reikia uždaryti be triukšmo ir laikyti uždarus
•    Ant baldų draudžiama statyti karštus daiktus be specialaus padėklo. Ant baldo išsiliejusį skystį reikia nedelsiant pašalinti švaria sausa šluoste
•    Jeigu baldams suveržti panaudotos sąvaržos, varžtai arba sraigtai ir jiems atsilaisvinus atsiranda plyšiai, jungiamąsias detales reikia kartkartėmis vėl suveržti
•    Pjaustant ant medinio ar laminuoto stalo, būtina naudoti pjaustymo lentelę
•    Perkeliant baldus iš vienos vietos į kitą, juos reikia pakelti, o ne traukti grindimis. Nuo traukimo gali deformuotis baldų sujungimų vietos. Perstatant baldus reikia iš jų viską išimti
•    Nesistokite ant baldų ir nesisupkite, nes galite sugadinti konstrukciją. Baldų negalima veikti stipriu, taškiniu spaudimu. Neatidarinėkite kelių durelių arba stalčių vienu metu
•    Nepalikti degančių daigtų ant stalviršio, nes liks dėmė
•    Nepjaustyti tiesiai ant stalviršio. Naudokite pjaustymo lentelę
•    Nenaudoti smailių įrankių ir šiurkščių kempinių paviršiaus valymui, nes taip galima pakenkti apdailintam paviršiui
•    Nestatyti ant stalviršio įkaitusios keptuvės, karšto puodo, lygintuvo ar kitų aukštos temperatūros daiktų be termoizoliacinės tarpinės. Naudokite karštų indų padėkliukus
•    Užpylus acetono ar kitų chemikalų, nedelsiant nuvalyti sausu medžiagos gabalėliu
•    Nedėkite kavos virimo aparato ir virdulio po pakabinamomis spintelėmis, nes vandes garai ir aukšta temperatūra gali sugadinti baldus
•    Nestatykite plastikinių ar guminių daiktų (lempų pagrindų, užrašų knygučių, guminių kilimėlių ir kt.), nes kai kurie plastikai turi savo sudėtyje ingredientų, kurie gali pažeisti apdailą. Naudokite staltieses, servetėles ir įvairius uždangalus ar užtiesalus. Periodiškai keiskite priedų ir aksesuarų vietą ant baldų, kad jie negulėtų visą laiką toje pačioje vietoje
•    Nepalikite pusiau atidarytų spintelių durelių po halogeniniais šviestuvais, nes durelių kraštai apklijuoti PVC juosta arba ABS apvadais gali atsiklijuoti, išsilydyti ar užsidegti
•    Išlaikykite ne mažesni kaip 5 cm atstumą nuo halogeninio šviestuvo iki padėto po juo daiktu, kad išvengti daiktų išsilydymo ar užsidegimo
•    Atsiradusias dėmes ar skysčius reikia valyti nedelsiant. Geriau valykite naudodami sugeriančią medžiagą, o ne trinkite. Ilgai nenuvalytas vanduo, paliks baltas dėmes ant baldo. Valykite tik žinomų gamintojų valikliais, vadovaudamiesi ant pakuočių pateiktomis instrukcijomis prieš tai priemonę išbandžius nematomoje vietoje
•    Baldų lentynų ir stalčių negalima apkrauti sunkiais daiktais, ant durų draudžiama tvirtinti ar kabinti papildomus krūvius. Rikiuodami sunkesnius daiktus svorį paskirstykite tolygiai. Daiktus lentynose dėliokite tokiu principu: sunkiausius – arčiau kraštų (atramų), lengvesnius – centre. Aukštuose balduose (sekcijose, indaujose) stenkitės sunkiausius daiktus sudėlioti apatinėse lentynose ar spintelėse, o viršuje išdėliokite lengvesnius – taip baldai bus stabilesni

MAKSIMALUS APKROVIMAS

•    Lentynų tvirtinamų prie sienos su dekoratyviniais lentynų laikikliais, maksimalus apkrovimas 60 kg  į kvadratinį metrą•    „Metabox“ sistemos stalčius leistina dėti ne daugiau nei 20 kg bendro daiktų svorio
•    „Tandembox“ sistemos stalčius leistina dėti ne daugiau nei 30 kg bendro daiktų svorio, arba kaip nurodyta gamintojo
•    Į pakabinamą spintelę leistina dėti iki 50kg
•    Ant virtuvinio stalo leistina dėti iki 100kg

GARANTIJA

•    Mūsų gamintiems baldams galioja dvejų metų garantija, kurios garantinis laikotarpis prasideda nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės su sąlyga, kad gaminys buvo naudojamas pagal paskirtį ir laikantis visu gaminio naudojimosi rekomendacijų ir taisyklių
•    Siekdamas realizuoti garantijos nustatytas teises, pirkėjas apie garantinio laikotarpio metu pastebėtus defektus turi pranešti ne vėliau kaip per 1 mėnesį, pateikdamas rašytinę pretenziją  el. pašto adresu. Pretenzijoje būtina nurodyti defektinio gaminio arba gaminio detalės pavadinimą ir defekto aprašymą. Prie pretenzijos būtina pridėti išduotos sąskaitos kopiją,  pirkimo pardavimo sutartį arba predavimo – priėmimo aktą. Nepateikus bent vieno dokumento garantija nėra taikoma
•    Garantija nesuteikiama medienos ir odos atspalvio nevienodumams. Kadangi tai yra iš natūralių medžiagų pagaminti gaminiai arba gaminių detalės, laikui bėgant gali atsirasti atspalvio nevienodumai, kuriuos sąlygoja blukinantis šviesos poveikis
•    Garantinio laikotarpio metu gamintojas pataiso arba pakeičia visas defektą turinčias detales ar gaminius kuo greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo pretenzijos gavimo dienos (jei laikotarpis ilgesnis, apie tai pranešama pirkėjui)

GARANTIJA NUTRŪKSTA

•    Baldai naudojami ne pagal paskirtį ir nesilaikant instrukcijos reikalavimų ir nepaisant rekomendacijų
•    Baldai buvo papildyti ne jiems skirtomis detalėmis
•    Baldai buvo pažeisti juos netinkamai naudojant, laikant arba transportuojant
•    Baldai buvo remontuojami pirkėjo arba trečių asmenų
•    Baldai buvo netinkamai prižiūrimi
•    Pats vartotojas perrinkinėjo ir perstatinėjo baldus, pagamintus pagal individualų užsakymą. Baldai yra skirti stovėti būtent toje numatytoje, o ne kitoje vietoje

GARANTIJA NETAIKOMA

•    Natūraliam prekės susidėvėjimui ir išblukimui
•    Natūralių medžiagų tekstūros ir atspalvio nevienodumui
•    Priežiūros darbams, kurių būtinybė paaiškėjo jau prasidėjus garantiniam laikotarpiui
•    Trapioms medžiagoms (stiklui, dirbtinėms medžiagoms ir t. t.)

Gamintojas neatsako už įsigytą prekę jei pažeidimai sukelti dėl atsainaus, nerūpestingo elgesio ir nesilaikantis gaminio priežiūros taisyklių, jeigu defektas sukeltas dėl nenugalimų jėgų, nelaimingo atsitikimo, sąmoningai arba neatsargaus vartotojo arba trečių asmenų veiksmais.